29000 تومان (هزینه شارژ یک اکانت با احتساب تخفیف)


محاسبه هزینه

تعرفه شارژ حساب

تعداد اکانت تعرفه
1 اکانت 29,000 تومان
2 اکانت (%10تخفیف) 53,000 تومان
3 اکانت (%15تخفیف) 74,000 تومان
4 اکانت (%20تخفیف) 93,000 تومان
5 اکانت (%25تخفیف) 109,000 تومان
بیشتر از 5 (به ازای هر اکانت) (%30تخفیف) با استفاده از فرم بالا محاسبه کنید